Kaupanvahvistus, p.045 863 4422

Tuula Friman on Maanmittauslaitoksen määräämä Julkinen kaupanvahvistaja Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla.

Julkinen kaupanvahvistaja on virkamies tai Maanmittauslaitoksen määräämä henkilö, jolla on oikeus vahvistaa kiinteistön luovutusta koskeva oikeustoimi.

Kaupanvahvistajan on oltava läsnä kiinteistönluovutuksen luovutusasiakirjaa allekirjoitettaessa. Vahvistuksen voi tehdä ainoastaan kaupanvahvistaja. Kaupanvahvistajan tulee todistaa oikeaksi seuraavat kiinteää omaisuutta koskevat luovutukset: kauppa, lahja, vaihto, jakosopimus ja apportti. Vahvistettavia ovat myös saantokirjan korjaus, täydennys sekä luovutuksen purkautuminen. Luovutuksen kohteena voi olla koko kiinteistö, sen määräosa tai määräala sekä myös osuus yhteisiin maa- ja vesialueisiin tai yhteismetsään. Ilman kaupanvahvistusta luovutuksen saaja ei voi saada lainhuutoa kiinteistöön.

Ennen vahvistamista kaupanvahvistaja tarkistaa osapuolten henkilöllisyydet sekä luovutuskirjan lakisääteiset (maakaari 2 luku 1 §:n mukaiset) muotovaatimukset. Kaupanvahvistaja merkitsee luovutuskirjaan todistuslausumansa. Luovutuskirjasta on käytävä ilmi allekirjoittajien nimet sekä luovutuskirjan vahvistamispaikka ja -aika. Lisäksi kaupanvahvistaja allekirjoittaa luovutuskirjan ja merkitsee siihen kaupanvahvistajan tunnuksen.

Kaupanvahvistaja antaa luovutuksensaajalle neuvoa kuinka lainhuutoa haetaan. Luovutuksen vahvistamisen jälkeen virallinen kaupanvahvistaja ilmoittaa kiinteistönluovutuslomakkeella luovutuksesta Maanmittauslaitokselle ja kiinteistön sijaintikunnalle.

Kaupanvahvistusmaksu

Kaupanvahvistuksesta perittävä maksu on 120 euroa kaupalta tai muulta luovutukselta sekä mahdolliset matka- ja asiakirjakulut.

Lähteet:

Maakaari 2 Luku 1 §, Laki kaupanvahvistajista, Maanmittauslaitos